+45 23488010 psmed@outlook.dk

Arbejdet med de mange forskellige materialer og de ulige processer og produkter gør, at ikke 2 dage er ens på det lille værksted på kanten af Bornholm. Processen vil til stadighed være en vekselvirkning mellem stille inspiration, leg og afprøvning af nye ideer, håndværksmæssig udfordring og stålfast og rutineret erfaring.